Power Flower

Een zeer grappige commercial die ik in groepsverband heb gemaakt voor organisatie Power Flower. In deze opdracht hebben we ons laten inspireren door over-the-top Japanse commercials. Power Flower is een goeddoel organisatie waarmee je donatie kan doen aan lokale en grotere bedrijven door een Power Flower kaart te geven aan vrienden en famillie.

Terug